The antiquarian’s dilemma

Lotte Konow Lund in conversation with Christian Messel

Morgenbladet, 20th of January, 2017

Antikvarens dilemma

Lotte Konow Lund i samtale med Christian Messel

Morgenbladet, 20 januar, 2017

Dersom historien ikke tilhørte heltene

Av Beate Petersen, Intervju

Billedkunst, nr 1, 2019

Originaler?

Av Christian Messel

NUMER, nr 113, 2017